Loading...

OFERTA

Nasza oferta

Oferty dopasowane do odbiorców

1. KLIENCI INDYWIDUALNI

2. ARCHITEKCI, DEWELOPERZY I INWESTORZY

3. PRZEDSIĘBIORCY I FIRMY

4. INSTYTUCJE PUBLICZNE, WSPÓLNOTY I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Klienci indywidualni

 • projekty nowych ogrodów przydomowych
 • metamorfozy ogrodów istniejących
 • aranżacje zieleni na balkonach, tarasach, we wnętrzach
 • projekty i realizacja roślinnych dachów i ścian
 • koncepcje oświetlenia ogrodów
 • projekty układu nawierzchni utwardzonych na podjazdach, ścieżkach i tarasach
 • inwentaryzacje dendrologiczne terenu, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów (potrzebne m.in. do wniosków o wycinkę)
 • wnioski o wycinkę
 • realizacja ogrodów
 • autorski nadzór nad realizacją ogrodów
 • opieka nad trawnikiem
 • pielęgnacja ogrodów
 • inne usługi ogrodnicze

Architekci, deweloperzy i inwestorzy

 • usługi w zakresie dokumentacji uzupełniającej projekty architektoniczne
 • koncepcje projektowe zieleni dla przyszłych jak i istniejących inwestycji budowlanych
 • wizualizacje do projektów zieleni dla przyszłych jak i istniejących inwestycji budowlanych
 • kosztorysy prac związanych z zielenią dla przyszłych jak i istniejących inwestycji budowlanych
 • projekty roślinnych dachów
 • projekty roślinnych ścian i ogrodów wertykalnych
 • inwentaryzacje oraz opinie i ekspertyzy dendrologiczne
 • zagospodarowanie otoczenia zielenią przyszłych jak i istniejących inwestycji budowlanych
 • nadzór autorski nad realizacją zieleni według projektu
 • konsultacje merytoryczne z zakresu architektury krajobrazu

Przedsiębiorcy i firmy

 • projekty zagospodarowania terenu przy ośrodkach wypoczynkowych, hotelach i pensjonatach
 • projekty ogrodów letnich przy restauracjach, pubach i kawiarniach
 • projekty terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
 • projekty i realizacja roślinnych dachów
 • projekty i realizacja roślinnych ścian i ogrodów wertykalnych
 • aranżacje zieleni na balkonach, tarasach i we wnętrzach
 • projekty i aranżacja „zielonych” pokoi wypoczynkowych dla pracowników
 • inwentaryzacje dendrologiczne, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów (potrzebne m.in. do wniosków o wycinkę)
 • wnioski o wycinkę
 • realizacja terenów zieleni
 • nadzór autorski nad realizacją zieleni według projektu
 • pielęgnacja terenów zieleni
 • inne usługi ogrodnicze

Instytucje publiczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

 • projekty zieleni reprezentacyjnej wokół instytucji publicznych
 • projekty zieleni osiedlowej
 • projekty terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
 • projekty zieleni w przestrzeni publicznej (skwery, place, ciągi komunikacyjne, mała architektura)
 • projekty placów zabaw
 • projekty roślinnych dachów
 • projekty roślinnych ścian i ogrodów wertykalnych
 • rewaloryzacja historycznych założeń ogrodowych i parkowych
 • pielęgnacja oraz poprawa stanu sanitarnego istniejącej zieleni
 • inwentaryzacje dendrologiczne
 • opinie i ekspertyzy dendrologiczne
 • realizacja terenów zieleni
 • nadzór autorski nad realizacją zieleni według projektu
 • pielęgnacja terenów zieleni
 • organizacja otwartych konsultacji społecznych w temacie koncepcji rozwoju zieleni

Etapy pracy

Proces współpracy

1. SPOTKANIE

2. KONCEPCJA

3. PROJEKT

4. REALIZACJA

DORADZAMY

Zapewniamy porady z zakresu realizacji i pielęgnacji ogrodów prywatnych i terenów zieleni. Organizujemy otwarte konsultacje społeczne dotyczące zieleni.

NADZORUJEMY

Oferujemy nadzór autorski nad realizacją naszych projektów. Zorganizujemy oraz zarządzimy realizacją całości projektu lub jego części.

INWENTARYZUJEMY

Sporządzamy inwentaryzacje zieleni w ogrodach prywatnych i dla większych inwestycji budowlanych. Wydajemy ekspertyzy i opinie dendrologiczne.

REALIZUJEMY

Realizujemy częściową lub całościową budowę ogrodów oraz innych terenów zieleni, a także aranżacji zieleni na tarasach i we wnętrzach. Ściśle współpracujemy z branżystami i specjalistami tj. stolarze, brukarze czy elektrycy.

PROJEKTUJEMY

Wykonujemy niebanalne projekty, funkcjonalne i dopasowane do uwarunkowań terenu i charakteru miejsca. Tworzymy też metamorfozy zieleni już istniejącej.

PIELĘGNUJEMY

Oferujemy szeroki wachlarz usług ogrodniczych. Posiadamy również ofertę stałej pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni.

Nasza ulotka i przykładowy cennik usług

Przykładowe ceny projektów

Projekty ogrodów

OGRÓD MAŁY

1500 400 m2
 • 2 wstępne propozycje koncepcji
 • Koncepcja zagospodarowania
 • Projekt z doborem roślinności
 • Projekt techniczny
 • 1 przekrój
 • 2-3 wizualizacje
 • Katalog roślinności i małej architektury
 • Harmonogram pielęgnacji

OGRÓD ŚREDNI

2000 800 m2
 • 2 wstępne propozycje koncepcji
 • Koncepcja zagospodarowania
 • Projekt z doborem roślinności
 • Projekt techniczny
 • 2 przekroje
 • 3 wizualizacje
 • Katalog roślinności i małej architektury
 • Harmonogram pielęgnacji

OGRÓD DUŻY

2400 1000 m2
 • 2 wstępne propozycje koncepcji
 • Koncepcja zagospodarowania
 • Projekt z doborem roślinności
 • Projekt techniczny
 • 3 przekroje
 • 4 wizualizacje
 • Katalog roślinności i małej architektury
 • Harmonogram pielęgnacji

Inne elementy projektu

Dodatkowo płatne

 • Spacer po ogrodzie 3D – ok. 800-1000 zł
 • Projekt nawadniania – ok. 600-800 zł
 • Projekt budowli ogrodowej – 300-600 zł
 • Projekt bruku z motywem – 300 zł
 • Kosztorys materiałów i usług – 500 zł lub GRATIS
 • Nadzór autorski nad projektem 150 zł/wizyta
 • Konsultacje/porady 100 zł/h

CZY JESTEŚ GOTOWY DO WSPÓŁPRACY Z NAMI?