Loading...

Kategoria: Konsultacje społeczne

mapaKMWZ

II etap konsultacji dokumentu „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”

W połowie czerwca rozpoczął się drugi etap konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”. W pierwszym etapie konsultacji, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 roku, obyły się spotkania we wszystkich dzielnicach, zebrano wtedy wnioski, uwagi i pomysły odnośnie rozwoju terenów zieleni. Spotkania miały formę otwartą, warsztatową, a każdy z uczestników mógł przedstawić swoje postulaty i zaznaczyć je na mapach. Na koniec każdego ze spotkań odbyło się głosowanie celem wyboru najistotniejszych zagadnień w danej dzielnicy. Następnie, zebrane postulaty zostały przeanalizowane i te możliwe do realizacji zostały włączone do opracowywanej koncepcji. Większość postulatów została przyjęta.

W bieżącym etapie konsultacji przedstawiona będzie robocza wersja koncepcji i omówiony zostanie sposób rozpatrzenia postulatów. Spotkania będą miały formę informacyjno-dyskusyjną. Odbędą się one w czterech starych dzielnicach (Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze), z podziałem Podgórza na dwie części ze względu na rozległość obszaru. Taki podział konsultacji ma na celu kompleksowe przedstawienie proponowanego systemu terenów zieleni w szerszym kontekście, niż tylko najbliższego otoczenia miejsc zamieszkania. W pierwszej części prezentowana będzie robocza wersja koncepcji, zaś w drugiej odbędzie się dyskusja na forum ogólnym nad przedstawionymi propozycjami.

Chętni będą mogli jak dotychczas zgłaszać swoje postulaty także w formie mailowej na adres: miastowzieleni@um.krakow.pl

lub pisemnie do:

Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

oraz na FB tutaj (klik).

Cykl konsultacji zostanie zamknięty końcem czerwca. W lipcu i sierpniu zostanie przygotowana końcowa wersja dokumentu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

10531381_395581343968258_5066188511750241255_o

Publikujemy również roboczą koncepcję terenów zieleni, która będzie prezentowana na spotkaniach konsultacyjnych. Wszelkie uwagi można zgłaszać do 15 lipca.

Zapraszamy do przeglądania mapy tutaj (klik).

mapaKMWZ

Więcej na temat konsultacji, zdjęcia ze spotkań i wszystkie materiały do pobrania na stronie Miejskiego centrum Dialogu:

Miejskie Centrum Dialogu – Pierwszy etap konsultacji Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 – klik

oraz na funpagu FB – Kraków – Miasto w Zieleni – klik

1546098_393278514198541_6010980164437657832_n

Spotkanie ogólnomiejskie „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące pierwszy etap konsultacji społecznych, dokumentu „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”, które odbędzie się w dniu 06.04.br. o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10. Celem spotkania będzie omówienie dotychczasowych ustaleń ze spotkań w poszczególnych dzielnicach, oraz dyskusja nad sprawami dotyczącymi zieleni w skali całego miasta. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Fundacji Sendzimira przy udziale zespołu z UMK.

10531381_395581343968258_5066188511750241255_o

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a w szczególności organizacje społeczne zainteresowane rozwojem terenów zieleni!

Więcej na temat konsultacji, zdjęcia ze spotkań i wszystkie materiały do pobrania na stronie Miejskiego centrum Dialogu:

Miejskie Centrum Dialogu – Pierwszy etap konsultacji Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 – klik

oraz na funpagu FB – Kraków – Miasto w Zieleni – klik

10271301_1012876828755279_42539921703261874_o

Pierwszy etap konsultacji „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”

W lutym zakończona została pierwsza tura spotkań konsultacyjnych w sprawie dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030, Kraków „Miasto w zieleni”.

Miasto właśnie przygotowuje dokument do kolejnej tury spotkań, które odbędą się w maju-czerwcu. Nowa strategia, która uwzględni m.in. zagadnienia związane z utrzymaniem oraz rozwojem terenów zieleni, potrzebami mieszkańców i użytkowników miasta oraz jego rozwojem przestrzennym jest przygotowywana metodą partycypacyjno-ekspercką. Nad opracowaniem dokumentu czuwa zespół ekspercki w składzie: architekt krajobrazu dr hab. inż. arch. prof. PK Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, dendrolog dr hab. inż., prof. UR Piotr Muras z Uniwersytetu Rolniczego, ekspert w zakresie ochrony przyrody, ornitolog Michał Mydłowski oraz inżynier środowiska dr inż. Tomasz Bergier z AGH. Koordynatorem grupy eksperckiej jest architekt krajobrazu i urbanistka, Agnieszka Kowalewska.

Wraz z Fundacją Sendzimira i Urzędem Miasta Krakowa dziękujemy wszystkim mieszkańcom Krakowa, którzy wzięli udział w konsultacjach! Zapraszamy już niebawem na spotkanie ogólnomiejskie w UMK. Będziemy informować o terminie spotkania!

Zdjęcia z przeprowadzonych konsultacji znajdują się (klik).

12744423_1012876908755271_499313847839035088_n (1)

Ciekawy artykuł na temat przeprowadzonych konsultacji opublikowany na portalu http://krowoderska.pl/: „Niebywały przebieg konsultacji społecznych w sprawie zieleni” – autor Andrzej Śledź (klik).

12717546_1012877095421919_7343753542698523601_n

Więcej na temat konsultacji, zdjęcia ze spotkań i wszystkie materiały do pobrania na stronie Miejskiego centrum Dialogu:

Miejskie Centrum Dialogu – Pierwszy etap konsultacji Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 – klik

oraz na funpagu FB – Kraków – Miasto w Zieleni – klik

jedynka kierunki rozwoju zieleni-01

Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wraz z Fundacją Sendzimira zaprasza wszystkich mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030.Plakat-dzielnica-XII-1-page-001-438x620

Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 będą dokumentem perspektywicznym, który określi spójną i planową politykę miasta w zakresie ich rozwoju oraz wprowadzi długoterminowy i systematyczny sposób zarządzania terenami zieleni w mieście.

Zapraszamy na kolejne spotkania i otwarte warsztaty, które odbędą się:

  • Dzielnica XIV Czyżyny – 15 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 36 na os. Dywizjonu 303 nr 66;
  • Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie  – 16 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w  Gimnazjum nr 44 na os. Na stoku 34.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje i uwagi dotyczące pierwszego etapu konsultacji do 22 lutego 2016 r. na adres miastowzieleni@um.krakow.pl .

Więcej na temat konsultacji i wszystkie materiały do pobrania na stronie Miejskiego centrum Dialogu:

Miejskie Centrum Dialogu – Pierwszy etap konsultacji Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 – klik

oraz na funpagu FB – Kraków – Miasto w Zieleni – klik

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi efektami prac.